Příčiny vlhnutí zdiva

Pro kvalitní a spolehlivou sanaci zdiva je nutné, znát příčinu jeho vlhnutí. Skutečné řešení problému totiž nespočívá jen ve vysoušení, ale především v odstranění zdroje vlhkosti. Už samotný cyklus vzlínání vody a jejího vypařování je destruktivní,  dochází při něm totiž k zanášení zdiva solemi rozpuštěnými ve vodě, což kromě známých výkvětů na omítce způsobuje i to, že je stěna po vysušení náchylnější ke vstřebávání vlhkosti ze vzduchu.

  • Kondenzace páry z interiéru - tuto rozpoznáme podle toho, že hranice vlhkého a suchého povrchu stěny je v interiéru výše než v exteriéru.
  • Zatékání dešťové vody  - porucha dešťového svodu, špatně vyspádovaný terén k domu.
  • Vlhkost zeminy přiléhající k povrchu stěny - hranice vlhkosti je výše na vnější straně.
  • Vlhkost podloží vzlínající vzhůru zdivem - rozhraní vlhkosti je na obou stranách zdi ve stejné výšce.
  • Vzdušná vlhkost - nevětrané místnosti, deštivé období.

Zdivo je vystavováno celé řadě vlhkostních vlivů

  • vzlínající voda proniká do zdiva při chybějící nebo již nefunkční vodorovné izolaci
  • rozpustné soli, které putují zdivem společně s pronikající vodou, se ukládají v pórech materiálů. Na povrchu zdiva soli vlivem odpařování vody vykrystalizují a způsobují známá poškození  omítek a zdiva tzv. opuknutí
  • zavlhlé zdivo má nízký tepelný odpor. Například u cihly s 10% vlhkostí, je tepelný odpor cca o 50% nižší. To přispívá ke kondenzaci vodních par na povrchu, ale i uvnitř zdiva - povrchová a kapilární kondenzace
  • nasákavé vlhké omítky, jsou v soklových partiích silně ohrožovány působením mrazu. Ani tvrdé cementové omítky nebo keramické obklady zavlhlý sokl nezachrání, naopak svým vysokým odporem (neprodyšností) vlhkostní stav zhoršují.